Bezpapírová kancelář

Název projektu: Bezpapírová kancelář 2.0

Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024842

Termín realizace: 1. 3. 2021 –  31. 05. 2023

Projekt Bezpapírová kancelář 2.0 má za cíl rozvinout stávající platformu INSIO software o nové funkcionality, které povedou ke zvýšení uživatelské přívětivosti při práci se softwarem, ke zvýšení efektivity práce uživatelů INSIO platformy umožněním automatizace procesů, integrací s aplikacemi 3. stran a podporou minimalizaci oběhu fyzických dokumentů.

Projekt navazuje na dosavadní vývoj software a umožní společnosti jak zkvalitnit služby poskytované stávajícím zákazníkům. Zároveň projekt navazuje na dosavadní rozvoj systému dalším rozšířením funkcionalit a je v souladu se směrem cloudových řešení a mobilních aplikací, kam se světové IT odebírá.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.