Tři hlavní trendy a výzvy pro správce budov v roce 2021

Rok 2020 přinesl všem mnohé nečekané výzvy a problémy. Jaký dopad měl COVID-19 na směr rozvoje facility managementu bychom zde mohli vyjmenovávat dlouho – od nových nároků na hygienu, technologií čištění, požadavků na využití a uspořádání kancelářských prostor a mnohá další. Rozhodli jsme se tedy vybrat ty nejzásadnější a nejinovativnější témata a být tak vašimi průvodci nadcházejícím rokem 2021.

budova

Facility manager na Home Office

Práce na dálku a propojení digitálních řešení a aplikací jsou v roce 2021 nevyhnutelné. Nejen kvůli novým způsobům fungování diktovaným pandemií. Je tu také pomalu nastupující generační obměna správců budov. Podle statistik až 40 % dnešních správců své pozice opustí již do roku 2026. Na jejich místo rychle přicházejí mileniálové, kteří se nespokojí s ničím menším než s integrovaným řešením založeným na mobilních zařízeních nebo uživatelsky přívětivé platformě, která jim poskytne veškeré potřebné informace a mohou ji ovládat jednoduše prsty. 

Jedno softwarové řešení

Když si dáte tyto dvě skutečnosti dohromady, je zřejmé, proč se software pro správu budov musí integrovat s dalšími nástroji nezbytnými pro řízení firmy – od platforem pro správu projektů přes až po objednávky a fakturace. Takové propojení informací a procesů pak nejen ulehčí práci správcům, ale také managementu poskytnou data pro rozhodování a dobrý přehled o například počtu poruch a havárií, průběhu servisních prací, nákladech, zásobách materiálu, platbách a mnohém dalším v reálném čase on-line.

Prediktivní údržba a management díky inteligentnímu IoT

Když mluvíme o předpovědích, nemůžeme zapomenout na téma prediktivní údržby. Jak mnozí manažeři údržby vědí, může být prediktivní údržba někdy neefektivní. Zvláště vychází-li pouze z jednoho zdroje, nejčastěji dat integrovaných čidel, může generovat nadměrnou a neefektivní práci. Což znamená, že plýtváme časem i díly a měníme je ještě před koncem jejich životnosti. Dobrou zprávou je, že řešení přichází – a sice v podobě kombinace čidel, statistických dat a zapojení umělé inteligence, která analyzuje vzory a způsoby selhání tuto neefektivitu výrazně snižuje a rozhodně je jedním z trendů pro nadcházející rok.  

Díky již zmíněné integraci s ekonomickými moduly a skladovým hospodářstvím, může tedy inteligentní facility management platforma nejen poskytovat ucelený přehled o údržbě a nákladech na ni, ale také například řídit související dokumentaci, nebo včas automaticky objednávat a naskladňovat potřebné díly a materiál za Vás. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.udrzba.insio.cz.