Mějte ve vašich pracovních cestách přehled!

  • Cestovní náhrady

    Evidujte výši záloh včetně pokladních dokladů, lehce připojujte přímo do aplikace jízdenky, stvrzenky apod. Při ukončení cesty jen doplníte reálné náklady na stravné, ubytování apod. Vyúčtování služebních cest provedete jednoduše a ihned tak odesíláte podklad pro účtárnu.

Vyzkoušejte efektivní řešení s INSIO!

Mám zájem