Mějte kontrolu nad vaším rozpočtem

  • Výsledky a plánování

    Sledování finančních nákladů spotřebovaných v rámci řešení požadavků a monitorování vývoje těchto nákladů v čase vám umožní lépe se rozhodovat, plánovat a alokovat zdroje na budoucí potřeby.

  • Sledování rozpočtů

    V systému INSIO si můžete pro jednotlivé objekty, pobočky, oddělení či klienty definovat finanční rozpočty a sledovat jejich plnění v čase.

Monitorujte vaše výsledky s INSIO!

Mám zájem