Helpdesk přizpůsobitelný firemním potřebám

  • Workflow

    Plně konfigurovatelné workflow umožňuje nastavit veškeré operace dle firemních zvyklostí, například komunikovat ohledně cenových nabídek, odsouhlasovat požadavky k řešení, evidovat požadavky k fakturaci.

  • Role a oprávnění

    Individuální nastavení uživatelských rozhraní zajišťuje přístup pouze k požadavkům, které se dotyčné osoby týkají, ať už se jedná o externí dodavatele, zákazníky či interní zaměstnance.

Spravujte helpdeskové požadavky s INSIO!

Mám zájem