Intrasoft EFM

 

Název projektu: Intrasoft EFM
(Enterprise Facility Management)

Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009393

Termín realizace: 1. 3. 2017 –  31. 12. 2019

 

Projekt Intrasoft EFM řeší rozvoj další funkcionality software Enterprise Facility Management, který se zaměřuje na efektivní správu a údržbu nemovitostí. Software funguje především na počítači a není vyvinutý ve formě mobilních aplikací pro Android či iOS. Cílem projektu je tedy vyvinutí mobilní aplikace produktu Intrasoft EFM (Enterprise Facility Management), která je zaměřená na efektivní správu a údržbu nemovitostí. Tato aplikace bude dostupná pro mobilní operační systémy Android či iOS.

 

Projekt navazuje na dosavadní vývoj software a umožní společnosti jak zkvalitnit služby poskytované stávajícím zákazníkům, tak software umožní přístup přímo z mobilního telefonu a využití mobilních funkcí. Zpoplatnění nové aplikace povede ke zvýšení vlastního obratu společnosti a díky poptávce po mobilní aplikaci pro správu nemovitostí společnost získá nové zákazníky. Aplikace navazuje na dosavadní rozvoj systému dalším rozšířením funkcionality a je v souladu se směrem mobilních aplikací, kam se světové IT odebírá.

 

 

Výstupem realizace projektu bude celkové posílení společnosti na trhu, které přinese zvýšení poptávky po produktu společnosti. V souvislosti se zavedením mobilní aplikace dojde také k časové úspoře uživatelů, což bude mít za následek celkové zefektivnění práce a zvýšení tržeb společnosti. Navíc se díky realizaci projektu vytvoří i nová pracovní místa.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.