Kompletní podklady pro mzdy

  • Měsíční výkazy docházky

    Pro události v kalendáři lze nastavit složku mzdy a pravidla pro přenos do výkazu docházky. Ve výkazu za daný měsíc jsou poté veškeré události, odpracované hodiny, dovolené apod. již rozdělené do jednotlivých složek mzdy, připravené na export do vašeho mzdového systému.

  • Automatická kontrola

    Výkaz umožňuje automatickou kontrolu odpracovaných hodin vůči hodinovému fondu nebo jiným parametrů mzdy. Potvrzení a schválení výkazu řídíte jednoduše dle vaší organizační struktury a nastaveného schvalovacího workflow.

  • Ruční zápis

    Pro tvorbu mzdových podkladů využívejte kdykoli i ruční zápis. Vhodný je nejen v systému odměn a srážek, ale například pokud nechcete vést docházku v osobním kalendáři každého zaměstance.

Připravujte mzdy s INSIO!

Mám zájem