Mějte v personálních kompetencích přehled!

  • Organizační struktura na míru firmě

    Jednoduché zařazení pracovníků do stromové struktury umožňuje vedoucím pracovníkům přiřadit přístupy pro vedení celků, schvalování dovolených, možnosti zapisování odměn či srážek apod.

  • Řízená oprávnění

    Kompetence lze nastavit nejen pro pozice podřízené, ale i pro pracovníky na stejné úrovni či na uživatele bez přímého zařazení ve vedení společnosti.

Dejte vaší firmě strukturu s INSIO!

Mám zájem