Ulehčete si práci s odeslanou poštou

  • Předvyplnění dat

    Předvyplněné funkce dat vám usnadní odesílání datových i fyzických zpráv přímo ze systému. Možnost nastavení vazeb mezi doklady zajistí následnou orientaci v celé komunikaci. Po příchodu pošty můžete na zásilku ihned odpovědět, obdobně jako by se jednalo o běžnou e-mailovou komunikaci.

  • Hromadná podání

    Systém je designován i na velkoobjemové podávání zásilek. V jediném kroku můžete z aplikace vytvořit formuláře pro hromadné podání pošty, automatický tisk štítků pro jednotlivé zásilky a provést kalkulaci nákladů na dopravu a zpracování.

  • Eskalace

    Máte-li problémy s odbavováním pošty ve stanovených termínech, lze zavést funkci eskalace, která prioritizuje poštu, jež nebyla odbavena v časovém limitu, a upozorní příslušné zaměstnance.

Posílejte zásilky s poštovní podatelnou INSIO !

Mám zájem