Dodržujte uživatelské přístupy v souladu s GDPR

  • Workflow

    Funkce umožňuje efektivní předávání poštovních zásilek a vyvolání následných úkonů dle oprávnění uživatelů. V každý okamžik tedy víte, co se s danou zásilkou děje, kdo ji řeší, a případně jakým způsobem se k ní kdo vyjádřil.

  • Individuální přístupy

    Na rozdíl od konvenčního způsobu nemusíte uživatelům distribuovat přístupové údaje. Pohodlně vyberete, které zprávy budou konkrétnímu uživateli zobrazeny, ať již dle adresáta, typu, střediska či jiného parametru. Uživatel může mít například náhled pouze na část údajů zprávy, kterou skutečně potřebuje ke stahování příloh, nebo mu náhled do citlivých údajů zůstane zamezen.

Ulehčete si administrativu pomocí poštovní podatelny INSIO !

Mám zájem