Mějte aktuální informace o vašich nabídkách

  • Jednoduchá příprava nabídek

    Systém umožňuje efektivní zpracování nabídek včetně její kategorizace, přípravy rozpočtu, přehledu nákladů a prodejních cen. Oceníte zejména přehledné připomínkování a rychlé schvalování v rámci vašeho workflow.

  • Obchodní příležitosti

    Tento modul uvítáte pokud chcete detailněji řídit složitější obchodní případy. Například když komunikaci zastřešuje více partnerů a k obchodní příležitosti se váže více nabídek.

Spravujte vaše obchodní nabídky v systému INSIO!

Mám zájem