Efektivní řízení obchodních vztahů

  • Adresář firem

    Ať potenciální nebo aktuální klienti jsou evidovány na zákaznických kartách, které obsahují veškeré údaje od základních dat po kontaktní osoby a obchodní aktivity s daným zájemcem či zákazníkem. Aktivity minulé i budoucí jsou propojeny s kalendářem a lze je vidět jak z pohledu karty partnera, tak z pohledu kalendáře obchodníka.

  • Historie

    Vývoj celé komunikace s partnerem, tedy zda se například řeší konkrétní příležitost či nabídka, se zaznamenává do klientské karty, a také v dalších příslušných modulech systému. Vždy tak máte k dispozici dostatek relevantních informací o daném obchodním případu.

Udržujte si přehled ve vašich obchodních příležitostech.

Mám zájem