100% kontrola nad vašimi projekty

 • Zakázky a realizační projekty

  Modul přispívá k efektivnímu plánování aktivit u vašich zakázek a projektů. Od přehledné komunikace po sledování dodávek zboží či služeb zákazníkům v rámci vaší podnikatelské činnosti až po fakturaci a hlídání ziskovosti. Každá zakázka obsahuje údaje o objednávkách, přijatých a vystavených fakturách, průběhu realizace, odpovědné osoby, workflow či odkazy na smlouvy apod.

 • Rozpočty

  Slouží jako vstupní podklad pro následnou realizaci, kdy systém z jedné obrazovky porovnává rozpočtový předpoklad a skutečnou nákladovou i prodejní realitu. Kdykoli tak máte přehled, jak si zakázka stojí, například zda se jí daří realizovat dle plánu, nebo je např. třeba zasáhnout s ohledem na rostoucí náklady.

 • Náklady pod kontrolou

  Objednávky, přijaté faktury a skladové příjemky se v průběhu realizace zakázky párují. Máte tak v aktuálním čase automatický přehled o nákladech. Zároveň se k zakázce přiřazují podklady pro fakturaci a faktury vydané, čím vzniká přehled o výnosové stránce.

 • Realizační tickety

  Zajišťují snadné zadávání úkolů, alokování potřebného času a sledování jejich plnění. Zakázky jsou tak plně řízené a nedochází k překročení rozpočtů.

Řiďte vaše zakázky s přehledem!

Mám zájem