Segmenty

Efektivní řízení zdravotnických zařízení

Spravujete mnoho složitých a citlivých zdravotnických prostředků? Řešíte jejich plánovanou údržbu, BTK i nenadálé poruchy?

Řiďte revize, správu i řešení nečekaných událostí jednoduše a na jednom místě v platformě INSIO. Eliminujte prostoje na zdravotnických prostředcích a zvyšte bezpečnost pacientů.
Získáte moderní modulární platformu, přizpůsobitelnou Vašim procesům a pokrývající potřeby Vaší organizace. Software automatizuje procesy a aktivně komunikuje s uživateli v rámci definovaných workflow prostřednictvím e-mailu nebo mobilní aplikace. Managementu poskytuje analytická data prostřednictvím dashboardů a reportů.

Komunikujte mezi pracovišti efektivně za využití intranetu. Řiďte své zdravotnické zařízení inteligentním způsobem.

Doporučené funkce

Plánovaná údržba

Získejte výkonný nástroj pro evidenci předmětů údržby a pro řízení veškerých plánovaných činností.

Získáte přehlednou evidenci plánované údržby a revizí všech zařízení a technologií či plánování a provádění povinných kontrol a sledování oprav. Umožní Vám definovat plán údržby a revizí, jaké činnosti budou vykonávány, kdo a na jakých zařízeních je bude provádět a s jakou periodicitou.

Jednotlivé technologie a zařízení lze dělit do přehledných sekcí nebo je zobrazovat jako souhrnný přehled všech technologií nacházejících se v budově. Zároveň k nim můžete přiřazovat standardizované plány údržby, které si pro jednotlivá zařízení nadefinujete jako šablony.

Systém kontroluje dodržování termínu revizí a v případě neplánovaného servisního zásahu automaticky upravuje plán budoucích revizí, případně je možné plán upravit i ručně.

Ke každému zařízení můžete přiložit dokumentaci provedené revize nebo servisu. V přehledu údržby zařízení si můžete zobrazit přehled všech servisních úkonů včetně náhledů do přiložených protokolů.

Díky přehledu provedených prací a možnosti schvalování objednávek máte perfektní přehled o nákladech na servis jednotlivých technologií i celkových nákladech na budově. Plánováním pravidelných servisních kontrol snížíte náklady na údržbu technologií.

Definice přístupu pro jednotlivé uživatele umožňuje udělovat různá přístupová práva různým uživatelům dle jednotlivých sekcí a zaměření jejich činnosti.

Co vše plánovaná údržba a revize nabízí?

 • Detaily jednotlivých zařízení
 • Plány údržby a revizí
 • Přehledy úkonů údržby
 • Přehled podřízených zařízení
 • Přehled dokumentů k jednotlivým zařízením
 • Matriční údaje
 • Přehled nákladů na zařízení
 • Mobilní aplikace

Energetické hospodářství

Zjednodušte si provoz energetického hospodářství a jeho vyhodnocování.

Modul eviduje měřidla a odběrná místa, která je možné řadit stromově jako hlavní a podřízené. Umožňuje elektronickou evidenci odečtů energií a vyhodnocení spotřeby v přehledných grafech včetně možnosti porovnání s předcházejícím obdobím.

 • Evidence odběrných míst a měřidel
 • Systém podporující odpojení jednoho měřidla z odběrného místa a připojení jiného (z důvodu poruchy, výměny, revize)
 • Definice hlavních a podřízených měřidel
 • Sledování vývoje spotřeby jednotlivých zařízení
 • Vyhodnocování pomocí grafů, včetně porovnání s předcházejícím obdobím
 • Při vyhodnocování systém umožňuje automatické sloučení jednotek médií (m3, kWh, MJ) tak, aby je bylo možné vyhodnocovat společně (napr. pokud byste chtěli znát energetické náročnosti a porovnání budov)
 • Odečty měřidel, několikastupňové schvalování odečtů (zápis – blokování – schválení)
 • Přehledy měření a sledování úniků médií Vám dávají kontrolu nad využíváním technologií a přinášejí úsporu ve spotřebovaných energiích
 • Mobilní aplikace

HelpDesk

Získejte výkonný komunikační kanál a helpdeskový systém pro zadávání a řešení požadavků.

Modul Helpdesk Vám pomůže vyřešit nečekané události od jejich nahlášení, průběhu řešení, členění až po sledování SLA a rozpočtů.

Sledujte požadavky podle objektů, zákazníků nebo technologií a mějte tak procesy pod kontrolou. Udržujte dobré vztahy s Vašimi zákazníky díky jednotnému komunikačnímu kanálu a dohledu nad plněním SLA.
Systém umožňuje snadnou komunikaci mezi centrálou a pobočkami – požadavky můžete delegovat jak v rámci jednotlivých oddělení, tak i na jednotlivé regiony nebo budovy.

Hlavní funkce

 • Evidence požadavků zaměstnanců i zákazníků
 • Informace o postupu řešení a členění požadavků
 • Workflow a stavy požadavků
 • Upozornění
 • Sledování plnění SLA
 • Sledování rozpočtů
 • Široké možnosti definice přístupů a oprávnění
 • Integrace se systémy třetích stran
 • Mobilní aplikace

Sklady

Sklad, ve kterém máte o všem přehled. Jednoduše evidujte a mějte po ruce informace o skladovém hospodářství, stavu skladu, zásobách, lokacích zboží atd.

Systém umožňuje vystavování příjemek a výdejek, reporting, finanční ohodnocení skladu, vyhodnocení v rámci obchodních případů a například i předběžné ohodnocení skladu a následné korekce z přijaté faktury.

Podporujeme i speciální evidence, jako mobilní příruční sklady nebo zakázkové sklady, kdy zboží a materiál můžete naskladnit rovnou v návaznosti na zakázku.

Samozřejmostí je propojení s moduly objednávek a přijatých faktur.

Hlavní funkce

 • příjemky
 • výdejky
 • převodky
 • skladové karty

Správa dokumentů

Představte si i veškeré revizní zprávy, manuály k technologiím, technologické postupy, vyhlášky, informace o objektech na jednom místě.

V centrálním úložišti s podporou ukládání a sdílení v rámci společnosti, projektů, jednotlivých oddělení nebo pracovních skupin. Díky integrovanému fulltextovému vyhledávání najdete snadno a rychle veškeré potřebné informace.

Hlavní funkce:

 • Všechny firemní dokumenty online, dostupné kdykoliv a kdekoliv. U každého dokumentu můžete vidět platnost i účinnost.
 • Podpora spolupráce díky sdílení klíčových dokumentů napříč firmou pro oprávněné uživatele.
 • Rychlé vyhledávání ve vlastních, firemních, týmových i projektových dokumentech.
 • Vysoká míra bezpečnosti díky centralizaci ukládání a možnosti sledování aktivit uživatelů.
 • Upozornění e-mailem na důležité dokumenty.

Proč si vybrat INSIO

100% webová platforma

nemusíte instalovat žádný software, k práci Vám stačí internetový prohlížeč.

Mobilní aplikace

Vám pomůže při práci v terénu. Nejsou jí cizí technologie GPS, NFC, QR nebo čárové kódy a můžete si ji stáhnout pro mobilní telefony Apple nebo Android.

Snadná integrace

s Vašimi stávajícími aplikacemi (SAP, MS Dynamics AX, ERP systémy, účetní, mzdové a jiné programy).

Moderní design

jednoduchost použití, intuitivní uživatelské rozhraní, snadné ovládání, vzhled přizpůsobený Vaší identitě.

Maximální míra zabezpečení

Vašich dat pomocí šifrování, SSL protokolu, externích auditů a penetračních testů aplikace a datového úložiště.

Široké možnosti nastavení

přizpůsobení a chování aplikace. Centrální řízení číselníků a oprávnění.

Optimalizováno pro rychlost

Aplikace je rychlá a nezpomalí se Vám ani při velkém množství zpracovávaných dat.

Aplikace je multijazyková

I zahraniční kolegové mohou aplikaci používat ve svém jazyce.

Výhody

01

Nulové počáteční náklady

02

Platíte jenom to, co aktuálně používáte

03

Nepotřebujete vlastní IT infrastrukturu

04

Dostupnost 99,9 %

05

Zabezpečený přístup kdykoli a odkudkoli