Mějte spotřebu energií pod kontrolou

  • Energo Modul

    Modul umožňuje elektronickou evidenci odečtů energií a pravidelné vyhodnocování spotřeby v přehledných grafech včetně možnosti porovnání s předcházejícím obdobím. Měřidla a odběrná místa jsou evidována ve stromové struktuře jako hlavní a podřízená. Přehledy měření a sledování vývoje spotřeby vám dávají kontrolu nad využíváním médií a přinášejí úsporu ve spotřebovaných energiích.

  • Mobilní aplikace

    Veškeré operace můžete provádět online v prostředí mobilní aplikace.

Evidujte odečty médií jednoduše s INSIO.

Mám zájem