Plánujte běžnou údržbu a revize s předstihem

  • Přehled všech úkonů na jednom místě

    Plánujte přehledně všechny povinné revize, údržbu a přidávejte nově vzniklé úkony, či úkony seskupujte do hromadných úkonů.

  • Plány činností

    Systém automaticky hlídá, kontroluje a generuje úkony (činnosti) z plánů, které mají být v rámci údržby plněny. Filtrujte a vyhledávejte úkony dle vašich aktuálních požadavků a parametrů, tj. typu zařízení, objektu, zakázky, četnosti, či dle stavu zpracování. Na kliknutí získáte přehled o všech revizích, i po termínu či s výhradami.

  • Souhrn operativní údržby

    Reagujte na vzniklé poruchy, podnikněte první kroky k opravě a udržujte si kompletní přehled o všech poruchách a haváriích.

Získejte výkonný nástroj pro řízení plánovaných činností.

Mám zájem