Cestovné príkazy

Systém pre cestovné príkazy vám umožní jednoducho vytvárať, evidovať, schvaľovať a vyúčtovávať všetky tuzemské i zahraničné pracovné cesty podľa platnej legislatívy. Šetrite papier, čas a náklady na archiváciu papierových dokumentov.

Ako vyplniť cestovný príkaz on-line

Rozdeľte si priamo v systéme pohodlne služobné cesty na zahraničné a tuzemské, evidujte dopravné prostriedky, vozidlá s oprávnením na služobné cesty a spolucestujúcich. Z pravidelných ciest si vytvorte šablóny a ušetríte čas. Už žiadne opakované vyplňovanie. Celú agendu a kompletný formulár služobných ciest za vás môže vyplniť v systéme taktiež asistentka.

Vyúčtovanie cestovného príkazu jednoducho v aplikácii

Vyúčtovanie služobných ciest vytvorte jednoducho v systéme a získajte okamžite podklad pre učtáreň. Evidujte výšku záloh vrátane všetkých pokladničných dokladov, jednoducho pripojujte priamo do aplikácie cestovné lístky, potvrdenky a pod. Po návrate doplňte reálne náklady napríklad na stravné a ubytovanie podľa platnej legislatívy.

Schvaľovanie cestovných príkazov on-line

Schvaľujte služobné cesty on-line, pripomienkujte si všetko priamo v systéme, podpisujte digitálne. Vystavené cestovné príkazy a vyúčtovanie pracovných ciest môžete vytlačiť na formulári pre platný cestovný príkaz. Vďaka schvaľovaciemu procesu prebehne všetko rýchlo, jednoducho a na jednom mieste.

Mobilná aplikácia

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu, ktorá vám pomôže pri práci v teréne. Nie sú jej cudzie technológie GPS, NFC, QR alebo čiarové kódy a môžete si ju stiahnuť pre mobilné zariadenia Apple a Android.

Stiahnuť pre Apple
Stiahnuť pre Android

Prípadové štúdie

INSIO ľahko zvládlo nielen zohľadniť naše požiadavky, ale navyše aj modernizovať niektoré kroky. Napríklad sme vďaka integrácii na systém OCR digitalizáciu, úplne automatizoval proces zápisu faktúr do systému umelou inteligenciou.

David Jelen – finančný riaditeľ 

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Implementáciou systému Insia získala UNION poisťovňa nástroj, ktorý ju efektívne rieši proces nákupu, od žiadanky cez objednávku, komunikáciu s dodávateľmi po sledovaní dodaného tovaru. Systém je flexibilný, vie sa prispôsobiť zmenám v organizácii, procesoch či oprávneniach.

Zuzana Szabados – Manažérka odboru obstarávania

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Inovácia nás sprevádza celú našej histórii, sú naši podstatou, ako smerom našim zákazníkom, tak v našom vlastnom fungovania. Oblasť IT je odjakživa veľmi živelne sa rozvíjajúci odbor. Nestačí len držať krok, musíte byť pred konkurenciou, aby ste uspeli.

Martin Souček – Generálny riaditeľ

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Zažiadajte si o svoju vlastnú SKÚŠOBNÚ VERZIU

    Vyskúšajte systém na 30 dní zdarma

    Mám záujem o vyskúšanie týchto produktov*:

    Beriem na vedomie, že INSIO Software s.r.o. bude moje osobné údaje spracovávať podľa zásad spracovania osobných údajov a potvrdzujem, že som sa s ich obsahom zoznámil/a.