Údržba a revízie pod kontrolou

Servisný systém


Aplikácia pre jednoduché riadenie pravidelnej údržby nehnuteľností, strojov a zariadení on-line.

Funkcie

Prehľadná evidencia

Získajte prehľad o plánovanej údržbe a revíziách všetkých zariadení a technológií. Plánujte a sledujte stav povinných kontrol a opráv. Systém vám umožní definovať plán údržby a revízií, aké činnosti budú vykonávané, kto a na akých zariadeniach ich bude vykonávať a s akou periodicitou. Jednotlivé technológie a zariadenia môžete deliť na prehľadné sekcie, alebo ich zobrazovať ako súhrnný prehľad všetkých technológií nachádzajúcich sa v budove. Zároveň k nim môžete priraďovať štandardizované plány údržby, ktoré si pre jednotlivé zariadenia nadefinujete ako šablóny.

Plány údržby a revízií

Aplikácia automaticky kontroluje dodržiavanie termínov revízií. V prípade neplánovaného servisného zásahu automaticky upravuje plán budúcich kontrol a údržby. Plán je samozrejme možné upraviť i ručne. Ku každému zariadeniu môžete priložiť aj dokumentáciu k uskutočnenej revízii alebo servisu. V prehľade údržby zariadení si následne môžete zobraziť zoznam servisných úkonov vrátane náhľadov do priložených protokolov.

Workflow

Workflow a stavy požiadaviek si môžete definovať podľa vašich procesov pre každú skupinu požiadaviek samostatne. Následne pri každej požiadavke uvidíte postup spracovania, časy i používateľov, ktorí k riešeniu prispeli..

Riadenie oprávnenia

Definícia prístupu pre jednotlivých užívateľov alebo užívateľskej skupiny a role.

Prehľad o nákladoch

Vďaka prehľadu vykonaných prác a možnosti schvaľovania objednávok budete mať perfektný prehľad o nákladoch na servis jednotlivých technológií i o celkových nákladoch na budove. Plánovaním pravidelných servisných kontrol znížite náklady na údržbu technológií..

Šikovný e-mailový klient

Pre každý druh komunikácie môžete vytvárať vlastné šablóny správ a upozornení. Tie potom používateľom odchádzajú napríklad vo chvíli, keď sa požiadavka dostane do kroku, ktorý majú vykonať práve oni. Pri každej požiadavke môžete sledovať kompletnú históriu komunikácie na jednom mieste.

Plánovač práce

Úkony môžete prideľovať jednoducho ich pretiahnutím do kalendára príslušného špecialistu, ktorý má práve čas, alebo mu prácu hoci preplánovať podľa priorít či urgentnosti.

Mobilná aplikácia

Vlastné mobilné aplikácie pre plnohodnotnú prácu v teréne pre mobilné telefóny Apple aj Android.

Získajte Vaše vlastné DEMO

  Vyskúšajte systém na 30 dní zdarma

  Mám záujem o vyskúšanie týchto produktov*:

  Beriem na vedomie, že INSIO Software s.r.o. bude moje osobné údaje spracovávať podľa zásad spracovania osobných údajov a potvrdzujem, že som sa s ich obsahom zoznámil/a.

  Prípadová štúdie

  Inovácia nás sprevádza celú našej histórii, sú naši podstatou, ako smerom našim zákazníkom, tak v našom vlastnom fungovania. Oblasť IT je odjakživa veľmi živelne sa rozvíjajúci odbor. Nestačí len držať krok, musíte byť pred konkurenciou, aby ste uspeli.

  Martin Souček – Generálny riaditeľ

   

  Prečítajte si prípadovú štúdiu

  Prečo INSIO

  Hladký štart aj prevádzka

  Nemusíte nič inštalovať, k práci Vám stačí internetový prehliadač.

   

  Všetko podľa vás

  Rýchla konfigurácia workflow, užívateľských oprávnení, názvoslovie, kategorizácia aj typov úkonov nastavíme presne podľa vás.

  Bezpečne

  Pod kontrolou. Zálohované v cloude dostupnom k ​​práci online z akéhokoľvek prehliadača kdekoľvek na svete.

  Šikovný e-mailový klient

  Pre každý druh komunikácie môžete vytvárať vlastné šablóny správ a upozornení. Pre každú požiadavku potom môžete sledovať kompletnú históriu komunikácie na jednom mieste.

  Každý vidí len to, čo je pre neho dôležité

  Nastavenie oprávnení a prístupov podľa Vašich požiadaviek. Aplikáciu nastavíme presne podľa vašich pracovných postupov, názvoslovie i jazyka.

  Automaticky a integrovane

  Otvorené API umožňuje prepojenie so všetkými ERP, skladovými a mzdovými systémami.

  Už žiadne prepisovanie

  Díky mobilní aplikace zapisujete požadavky, přidáváte fotografie a měníte jejich stav zpracování přímo na místě.

  Jednoduchá práca s úkonmi a požiadavky

  Pred samotným spracovaním, úkony, revízie aj požiadavky členité, prideľujete riešiteľom, posúvate stav spracovania v rámci workflow tak z počítača tak z mobilu.

  Multijazykovost

  Vďaka integrácii na Google Translate aplikácia podporuje akýkoľvek svetový jazyk. Aj zahraniční kolegovia ju teda môžu používať vo svojom rodnom jazyku.