Majte vo vašich pracovných cestách prehľad!

  • Cestovné náhrady

    Evidujte výšku záloh vrátane pokladničných dokladov, ľahko pripájajte priamo do aplikácie cestovné lístky, potvrdenky a pod. Pri ukončení cesty len doplníte reálne náklady na stravné, ubytovanie a pod. Vyúčtovanie služobných ciest vykonáte jednoducho a ihneď tak odosielate podklad pre učtáreň.

Vyskúšajte efektívne riešenie s INSIO!

Mám záujem