Schvaľovací workflow prispôsobený vašim potrebám

  • Workflow

    Schvaľujte vaše služobné cesty online, pripomienkujte ich priamo v systéme a podpisujte digitálne. Vďaka schvaľovaciemu procesu prebehne všetko rýchlo, jednoducho a na jednom mieste.

Schvaľujte vaše cesty online.

Mám záujem