Žiadosť o služobnú cestu jednoducho a rýchlo

  • Jednoduchá žiadosť

    Rozdeľte si priamo v systéme pohodlne služobné cesty na zahraničné a tuzemské, evidujte dopravné prostriedky, vozidlá s oprávnením na služobné cesty aj spolucestujúcich. Z pravidelných ciest si môžete vytvoriť predvyplnené šablóny. Príkazy majú zakomponovanú legislatívu celej Európskej únie, zbavíte sa tak ručných výpočtov za ubytovanie a stravovanie.

Uľahčite si administratívu spojenú so služobnými cestami.

Mám záujem