Informácie o stave požiadavky na dosah

  • Notifikácia

    INSIO helpdesk aktívne komunikuje po celý čas riešenia požiadavky, a informuje tak jej zadávateľa, ako aj riešiteľa. Upozornenie formou e-mailu dostávate pri všetkých udalostiach, ako sú vloženie požiadavky, priebeh riešenia alebo jeho vyriešenie a ukončenie.

  • Auditná stopa

    Pri každej požiadavke máte k dispozícii kompletnú e-mailovú komunikáciu k riešenému problému. Celá história je dostupná nielen pre zadávateľa a riešiteľa, ale aj pre strany, ktoré s požiadavkou pracujú, napr. obchodné či účtovné oddelenie.

Vyskúšajte Integrovaného e-mailového klienta INSIO!

Mám záujem