Majte kontrolu nad vaším rozpočtom

  • Výsledky a plánovanie

    Sledovanie finančných nákladov spotrebovaných v rámci riešenia požiadaviek a monitorovanie vývoja týchto nákladov v čase vám umožní lepšie sa rozhodovať, plánovať a alokovať zdroje na budúce potreby.

  • Sledovanie rozpočtov

    V systéme INSIO si môžete pre jednotlivé objekty, pobočky, oddelenia či jednotlivých klientov definovať finančné rozpočty a sledovať ich plnenie v čase.

Monitorujte vaše výsledky s INSIO!

Mám záujem