Evidencia všetkých požiadaviek na jednom mieste

  • Centralizovaná podpora

    Komplexná evidencia a riešenie všetkých typov požiadaviek od interných zamestnaneckých či externých klientskych. Požiadavky zadávate formou tiketov cez webový formulár, e-mail, mobilnú aplikáciu alebo zo systému tretích strán.

  • Prehľady

    Všetky požiadavky môžete členiť a filtrovať podľa stavu, typu, zadávateľa, riešiteľa, dátumu zadania a mnohých ďalších parametrov. Výstupom sú aktuálne prehľady v danom čase.

  • Zoznam tiketov

    Správcovia helpdesku a zodpovedné osoby môžu tikety sledovať v aktuálnych prehľadoch v reálnom čase. Tikety je možné exportovať do XLS a PDF súborov.

Spravujte vaše i klientske požiadavky s INSIO!

Mám záujem