Naši významní zákazníci

Reference

 


ALTRON a.s.

Používané moduly systému: Komplexné ERP riešenie: riadenie nákupu, predaja a zákaziek. DMS, Servisný systém, Zákaznícke helpdeskové riešenie, Obchodný modul, Dochádzkový systém.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2017

O firme: Altron je cez 30 rokov jednotkou medzi dodávateľmi dátových centier a technologickej infraštruktúry pre kritické business aplikácie na slovenskom trhu. Firma pôsobí v širokom spektre odvetví, od telekomunikácií cez energetiku, dopravu a logistiku, priemysel, bankovníctvo, poisťovníctvo, štátnu správu, armádu, až po bezpečnostné zložky štátu.

Webové stránky: www.altron.net
Pôsobnosť: Česká republika, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Omán


Union poisťovňa, a.s. 

Používané moduly systému: Komplexné riešenie nákupu / DMS: Nákupné objednávky, Evidencia zmlúv, Schvaľovanie faktúr prijatých.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2020

O firme: Union poisťovňa je stálicou v oblasti cestovného poistenia aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia ako aj životného a individuálneho zdravotného poistenia.

Prípadová štúdia: Přehledné řešení procesu nákupních objednávek ve společnosti UNION

Webové stránky: www.union.sk
Pôsobnosť: Slovensko, Česká republika


Heimstaden Czech s.r.o.

Používané moduly systému: DMS + HR. Jednotná evidencia zmlúv so schvaľovacími procesmi, Nákupné objednávky a schvaľovanie faktúr, Dochádzkový systém, Helpdesk, Poštová podateľňa, Dátové schránky.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2008

O firme: Heimstaden je najväčším poskytovateľom nájomného bývania v Českej republike, spravuje 43 000 nájomných bytov v Moravskosliezskom a od apríla 2018 pôsobí aj v Olomouckom kraji. Spoločnosť RESIDOMO zmenila vlastníka a od 20. februára 2020 sa ním stala švédska spoločnosť Heimstaden. Tá patrí k najväčším hráčom na európskom trhu s rezidenčným bývaním a pôsobí celkom na piatich trhoch (Dánsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Nórsko). Spoločnosť Heimstaden spravuje zhruba 110 000 bytov v celkovej hodnote približne 170 miliárd švédskych korún (440 miliárd Sk).

Webové stránky: www.heimstaden.cz
Pôsobnosť: Česká republika, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Nórsko


Neovize s.r.o.

Používané moduly systému: DMS + HR. Nákupné objednávky, Schvaľovanie faktúr, Evidencia zmlúv, Personalistika.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2014

O firme: NeoVízia je najväčšou česko – slovenskou skupinou očných pracovísk, ktorá poskytuje široké spektrum ambulantnej a chirurgickej očnej starostlivosti. Okrem zdravotnej starostlivosti prevádzkuje NeoVize aj sieť očných optík.

Prípadová štúdia: Jak se NeoVize vypořádala s digitalizací

Webové stránky: www.neovize.cz
Pôsobnosť: Česká republika, Slovensko


RN Solutions a. s.

Používané moduly systému: DMS + HR. Nákupné objednávky, Schvaľovanie faktúr, Evidencia zmlúv, Personalistika.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2018

O firme: RN Solutions a.s. je jednou z najväčších investičných skupín v Českej republike. V súčasnosti spravuje desiatky firiem, do ktorých úspešne investovala, revitalizovala. V súčasnosti investície skupiny smerujú do týchto odvetví: energetika, gastro, nehnuteľnosti a správa majetku.

Webové stránky: www.rn-solutions.cz
Pôsobnosť: Česká republika


ENGIE Services a.s.

Používané moduly systému: Service desk + maintenance, Business operations, Billing + invoicing.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2018

O firme: ENGIE Services a.s. je súčasťou francúzskeho koncernu ENGIE SA, ktorý je celosvetovou jednotkou v oblasti energetiky, technickej infraštruktúry a energetických služieb. So svojimi 150 000 zamestnancami pôsobiacimi v 70 krajinách vytvára obrat 66,6 miliárd EUR. Je kótovaný na burzách v Paríži, Bruseli a Luxemburgu.
Spoločnosť Engie Services patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. Je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a je lídrom v poskytovaní energetických služieb.

Webové stránky: www.engie.sk
Pôsobnosť: Slovensko (materská spoločnosť ENGIE SA pôsobí po celom svete)


Domov U Biřičky

Používané moduly systému: Objednávkový systém so schvaľovacími procesmi, Digitálne podpisovanie dokumentov, Žiadankový systém, Helpdesk, Rezervačný systém, Evidencia zmlúv, Servisný portál, Cestovné príkazy, Energo, Intranet / Publikácia informácií.
Zákazníkom INSIO je od roku: 2016

O firme: Zariadenie sa radí medzi najväčších poskytovateľov sociálnych služieb v Českej republike, k dispozícii seniorom je od roku 1965. Služby domova, teda najmä služby ubytovacej, stravovacej a činnosti sociálnej starostlivosti zaisťujú zamestnanci v celom rade profesií.

Webové stránky: www.ddhk.cz
Pôsobnosť: Česká republika