Kompletné podklady pre mzdy

  • Mesačné výkazy dochádzky

    Pre udalosti v kalendári je možné nastaviť zložku mzdy a pravidlá pre prenos do výkazu dochádzky. Vo výkaze za daný mesiac sú potom všetky udalosti, odpracované hodiny, dovolenky a pod. už rozdelené do jednotlivých zložiek mzdy, pripravené na export do vášho mzdového systému.

  • Automatická kontrola

    Výkaz umožňuje automatickú kontrolu odpracovaných hodín proti hodinovému fondu alebo iným parametrom mzdy. Potvrdenie a schválenie výkazu riadite jednoducho podľa vašej organizačnej štruktúry a nastaveného schvaľovacieho workflow.

  • Ručný zápis

    Na tvorbu mzdových podkladov využívajte kedykoľvek aj ručný zápis. Vhodný je nielen v systéme odmien a zrážok, ale napríklad aj vtedy, ak nechcete viesť dochádzku v osobným kalendári každého zamestnancov.

Pripravujte mzdy s INSIO!

Mám záujem