Upravujte mzdy prehľadne

  • Jednoduché zadávanie

    Udelené odmeny i zrážky zo mzdy môžu nadriadení jednoducho zadávať v súlade s riadením podľa organizačnej štruktúry. Pravidelné zrážky napr. za stravné, multišport karty a ďalšie si môžete nastaviť automaticky na základe splnenia nároku na ne (odpracované hod. a pod.).

Spravujte mzdy vašich zamestnancov prehľadne.

Mám záujem