Majte v personálnych kompetenciách prehľad!

  • Organizačná štruktúra na mieru firme

    Jednoduché zaradenie pracovníkov do stromovej štruktúry umožňuje vedúcim pracovníkom priradiť prístupy na vedenie celkov, schvaľovanie dovoleniek, možnosti zapisovania odmien či zrážok a pod.

  • Riadené oprávnenia

    Kompetencie je možné nastaviť nielen pre podriadené pozície, ale aj pre pracovníkov na rovnakej úrovni či na používateľov bez priameho zaradenia vo vedení spoločnosti.

Dajte vašej firme štruktúru s INSIO!

Mám záujem