Majte prehľad o aktivitách vašich zamestnancov

 • Plánovanie a notifikácie

  Plánujte dôležité pracovné aktivity a úkony vopred a vytvorte si pre ne časovú alokáciu. Aby ste na nič nezabudli, dostanete k danej udalosti upozornenie v stanovenom predstihu.

 • Prehľad o pracovných kapacitách

  Kalendár zaznamenáva príchody, odchody, pracovné výkazy, nemocenské, návštevy lekára, home office či mobile work. Pri mimopracovných udalostiach vidí každý svoj nárok v danom čase a nadriadení majú o udalostiach prehľad.

 • Sledovanie cieľov

  Všetky udalosti v kalendároch je možné filtrovať napr. podľa zákaziek či objektov a aplikácia umožňuje vyhodnocovať aktivity vzťahujúce sa na danú zákazku.

 • Flexibilita

  Riadenie jednotlivých udalostí je nastaviteľné podľa konkrétnych firemných procesov a schvaľovací workflow je možné pri vybraných agendách nastaviť tiež ako automatický.

Organizujte si čas a prácu s INSIO!

Mám záujem