Nenašli ste, čo ste hľadali?
Poďme spoločne objaviť vhodné riešenia.

  • Štandardizované softvérové riešenia majú mnoho predností a výhod, ale tiež svoje limity. V rámci implementácie preto ponúkame i softvér vyvinutý na mieru vašim špecifickým potrebám, ktorý úplne rešpektuje požiadavky klienta a je vhodný všade tam, kde dostupné štandardné riešenia nepokryjú existujúce firemné procesy.

  • Takto navrhnutý softvér zároveň šetrí vaše náklady, keďže neplatíte za funkcie, ktoré nepotrebujete, ale dostávate iba to, čo budete aktívne využívať.

  • Vzhľadom na existenciu vlastného robustného informačného systému delíme náš zákazkový vývoj do dvoch oblastí:

    • Rozšírenie, prípadne úprava existujúcich modulov vrátane vytvárania komunikačných mostíkov na ďalšie systémy, aby konečné riešenie plne pokrývalo požiadavky klienta,
    • Kompletné vytvorenie nových modulov, ktoré by rozšírili súčasné portfólio existujúceho systému. Vývoj na zákazku sa skladá z niekoľkých čiastkových krokov.

  • Pri vývoji nie sme obmedzení platformou ani operačným systémom. Po detailnej vstupnej analýze, vývoji vhodného riešenia na mieru, implementácii a zaškolení zaisťujeme tiež následnú plnú servisnú podporu.

Chcete sa o riešení na mieru dozvedieť viac?

Mám záujem