Poštová podateľňa

Digitálna správa firemnej pošty

Evidencia pošty

Centrálna evidencia papierovej pošty a dátových správ

Zistiť viac
Zistiť viac

Dátové správy

Plnohodnotná poštová podateľňa

Zistiť viac
Zistiť viac

Workflow

Proces na príjem spracovania a distribúciu pošty v organizácii

Zistiť viac
Zistiť viac

Pošta odoslaná

Jednoduché odosielanie správ priamo zo systému

Zistiť viac
Zistiť viac

Prijaté faktúry

Zoznam evidovaných faktúr doručených do podateľne

Zistiť viac
Zistiť viac

Péenky

Dokumentácia o pracovnej neschopnosti zamestnancov

Zistiť viac
Zistiť viac

100%

prehľad vo vašej pošte

quotes
quotes

„Administrácia pošty nemusí byť zložitá. Už nikdy sa vám žiadny list nezatúla.“

S INSIO získate jednoduchý nástroj na správu vašej pošty.

Trieďte, rozosielajte, uchovávajte a archivujte vaše dokumenty online!

Prehľadnosť

Komplexný prehľad poštovej korešpondencie na jednom mieste

Používateľské práva

Jednoduché nastavenie používateľských práv na všetky typy zásielok

Jednoduché napojenie

Na vaše dátové schránky sa napojíme automaticky.

Zautomatizujte svoju poštovú korešpondenciu.