Udržujte si v poštovej korešpondencii systém!

  • Centrálna evidencia

    Systém poskytuje robustné, zároveň však ergonomické riešenie v evidencii prichádzajúcej i odchádzajúcej pošty. Z jedného miesta máte prehľad nielen o fyzickej pošte, ale i o správach z dátových schránok. Hneď ako je pošta zaevidovaná do systému, jej delegácia a vybavenie sa stáva záležitosťou niekoľkých kliknutí. Formuláre pre prichádzajúcu poštu sú dizajnované tak, aby ich použitie bolo maximálne efektívne.

  • Delegácia a archivácia

    Následná okamžitá distribúcia zodpovednej osobe spolu s notifikáciou zaistí procesne správne a včasné vybavenie prichádzajúcich zásielok a listín, rovnako tak aj ich archiváciu v súlade s platnými zákonmi.

Váš kľúč k bezstarostnej evidencii pošty.

Mám záujem