Uľahčite si prácu s odoslanou poštou

  • Predvyplnenie dát

    Predvyplnené funkcie dát vám uľahčí odosielanie dátových i fyzických správ priamo zo systému. Možnosť nastavenia väzieb medzi zásielku zaistí následnú orientáciu v celej komunikácii. Po príchode pošty môžete na doklad ihneď odpovedať, podobne ako keby išlo o bežnú e-mailovú komunikáciu.

  • Hromadné podanie

    Systém je dizajnovaný i na veľkoobjemové podávanie zásielok. V jedinom kroku môžete z aplikácie vytvoriť formuláre na hromadné podanie pošty, automatickú tlač štítkov pre jednotlivé zásielky a vykonať kalkuláciu nákladov na dopravu a spracovanie.

  • Eskalácia

    Ak máte problémy s vybavovaním pošty v stanovených termínoch, je možné zaviesť funkciu eskalácie, ktorá prioritizuje poštu, ktorá nebola ešte vybavená v časovom limite, a upozorní príslušných zamestnancov.

Posielajte zásielky s poštovou podateľňou INSIO!

Mám záujem