Spracovávajte prijaté faktúry automaticky

  • Faktúry a iné štandardizované zásielky

    Ak vám príde faktúra poštou, systém ju kategorizuje na základe typu a založí príslušný doklad, s ktorým sa dá ďalej pracovať ako so štandardnou faktúrou. Podobne je možné automatizovať i ďalšie typy listov, zásielok a správ a vytvorené doklady je možné posunúť na vybavenie priamo zodpovedným osobám či oddeleniam.

Uľahčite si administratívu pomocou podateľne INSIO!

Mám záujem