Dodržujte používateľské prístupy v súlade s GDPR

  • Workflow

    Funkcia umožňuje efektívnu distribúciu poštových zásielok a vyvolanie nasledujúcich úkonov podľa oprávnenia používateľov. V každom okamihu teda viete, čo sa s danou zásielkou deje, kto ju rieši a prípadne akým spôsobom sa k nej kto vyjadril.

  • Individuálne prístupy

    Na rozdiel od konvenčného spôsobu nemusíte používateľom distribuovať prístupové údaje. Pohodlne vyberiete, ktoré správy sa budú konkrétnemu používateľovi zobrazovať, či už podľa adresáta, typu, strediska, alebo iného parametra. Používateľ môže mať napríklad náhľad iba na časť údajov správy, ktorú skutočne potrebuje na sťahovanie príloh, alebo mu náhľad do citlivých údajov zostane zamedzený.

Uľahčite si administratívu pomocou poštovej podateľne INSIO!

Mám záujem