Riadenie zákaziek

Evidencia obchodných partnerov, aktivít a komunikácie

Obchod

Platforma pre administráciu všetkej komunikácie s partnermi

Zistiť viac
Zistiť viac

Ponuky

Prehľadná obchodná komunikácia a podávanie ponúk

Zistiť viac
Zistiť viac

Zákazky

Efektívne riadenie zákaziek a firemných projektov

Zistiť viac
Zistiť viac

Majetok

Detailný prehľad a evidencia všetkého majetku

Zistiť viac
Zistiť viac

Publikácia dokumentov

Kompletná správa vašich firemných dokumentov vrátane ISO noriem, smerníc a predpisov

Zistiť viac
Zistiť viac

Intranet

Doplnkové funkcionality na vnútrofiremnú komunikáciu

Zistiť viac
Zistiť viac

80%

úspora času stráveného administratívou

quotes
quotes

„Venujte sa tomu, aby vaše projekty rástli - nie zbytočne administratíve s nimi spojené.“

Prevezmite kontrolu nad riadením vašich zákaziek.

S aplikáciou od INSIO vás projektové riadenie bude baviť!

Jedna platforma

Obchodné príležitosti, zákazky, majetok, dokumenty a všetky informácie dostupné z jedného miesta

Online a prehľadne

Vždy aktuálne informácie vďaka štruktúrovaným prehľadom, notifikáciám a dashboardom

Komfortné prostredie

Intuitívne ovládanie a žiadne klikanie navyše. Jednoduchá používateľská administrácia

Vyskúšajte si aplikáciu Riadenie zákaziek ešte dnes.