Kompletný prehľad majetku z počítača i mobilu

  • Karty majetku

    Majetok je v systéme evidovaný podľa evidenčných čísel na jednotlivých kartách, pri ktorých je možné navyše nastaviť ďalšie parametre, a to vo formáte textového poľa alebo zaškrtávacieho či výklopného boxu. Ku karte je možné pridávať prílohy, revízne správy alebo príslušné faktúry. Máte ich teda vždy poruke.

  • Prehľady

    Praktické súhrny kariet je možné ľubovoľne filtrovať a vytvárať reporty, a to tak na úrovni jednotlivých položiek, ako aj na úrovni inventúr. Praktická je tiež možnosť hromadných zmien, napríklad ak vykonávate inventúru viacerých kusov majetku naraz.

  • Jednoduché schvaľovanie

    Ako pri ostatných funkciách je i tu podporovaný konfigurovateľný schvaľovací workflow. Môžete tak napríklad nastavovať proces sledovania životného cyklu majetku, odovzdávanie z osoby na osobu či z miesta na miesto.

Zbavte sa zaraďovačov plných protokolov a inventúr.

Mám záujem