Efektívne riadenie obchodných vzťahov

  • Adresár firiem

    Potenciálni aj aktuálni klienti sú evidovaní na zákazníckych kartách, ktoré obsahujú všetky údaje od základných dát po kontaktné osoby a obchodné aktivity s daným záujemcom či zákazníkom. Minulé i budúce aktivity sú prepojené s kalendárom a je ich možné vidieť tak z pohľadu karty partnera, ako aj z pohľadu kalendára obchodníka.

  • História

    Vývoj celej komunikácie s partnerom, teda či sa napríklad rieši konkrétna príležitosť, alebo ponuka, sa zaznamenáva do klientskej karty a tiež v ďalších príslušných moduloch systému. Vždy tak máte k dispozícii dostatok relevantných informácií o danom obchodnom prípade.

Udržujte si prehľad vo vašich obchodných príležitostiach.

Mám záujem