Majte aktuálne informácie o vašich ponukách

  • Jednoduchá príprava ponúk

    Systém umožňuje efektívne spracovanie ponúk vrátane ich kategorizácie, prípravy rozpočtu, prehľadu nákladov a predajných cien. Oceníte predovšetkým prehľadné pripomienkovanie a rýchle schvaľovanie v rámci vášho workflow.

  • Obchodné príležitosti

    Tento modul uvítate, ak chcete detailnejšie riadiť zložitejšie obchodné prípady. Napríklad ak komunikáciu zastrešuje viac partnerov a na obchodnú príležitosť sa viaže viac ponúk.

Spravujte vaše obchodné ponuky v systéme INSIO!

Mám záujem