Aktualizácia a zmeny dokumentov na dosah

 • História všetkých dokumentov

  Aplikácia zaznamenáva na evidenčnej karte dokumentu celú jeho históriu. V prehľadnom workflow vidíte, kto dokument vytvoril, aké v ňom kto a kedy vykonal úpravy, kto ho v akej fáze schválil či zamietol.

 • Verziovanie

  Funkcia umožňuje nahrávať viac verzií dokumentov s informáciami, kto a kedy dokument upravil. Staršie verzie sú uložené a je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť.

 • Filtrovanie

  Nenahraditeľný pomocník predovšetkým pri filtrovaní podľa účinnosti a platnosti vám zaistí plnú kontrolu nad platnými či archivovanými dokumentmi.

 • Publikácia dokumentu

  Pri zverejnení môžete vybrať osoby, ktorým je dokument určený. Tie sú notifikované e-mailom a vyskakovacím oknom.

 • Vynútené prečítanie

  Je vhodné pri publikácii zvlášť dôležitých dokumentov. Po prihlásení sa do aplikácie si používateľ musí správu prečítať, inak mu nie je umožnené v systéme ďalej pracovať.

 • Centrálne úložisko

  Aplikácia zároveň slúži ako online úložisko dokumentov s mnohými praktickými funkciami:

  • jednoduché vyhľadávanie
  • skrátenie času práce s dokumentom, ku každej verzii dokumentu sa vždy jednoducho vrátite
  • auditovateľnosť a preukázateľnosť histórie vývoja dokumentov,
  • prehľadný workflow zaznamenávajúci schvaľovacie procesy,
  • notifikácie a dashboardy upozorňujúce riešiteľa na úlohu a prehľad o spracovaní pre všetky zainteresované osoby.

Buďte upozorňovaní na dokumenty, ktoré máte riešiť.

Mám záujem