100 % kontrola nad vašimi projektami

 • Zákazky a realizačné projekty

  Modul prispieva k efektívnemu plánovaniu aktivít pri vašich zákazkách a projektoch. Od prehľadnej komunikácie cez sledovanie dodania tovaru či služieb zákazníkom v rámci vašej podnikateľskej činnosti až po fakturáciu a kontrolovanie ziskovosti. Každá zákazka obsahuje údaje o objednávkach, prijatých a vystavených faktúrach, priebehu realizácie, zodpovedných osobách, workflow či odkazy na zmluvy a pod.

 • Rozpočty

  Slúžia ako vstupný podklad na následnú realizáciu, keď systém z jednej obrazovky porovnáva rozpočtový predpoklad a skutočnú nákladovú i predajnú realitu. Kedykoľvek tak máte prehľad, v akom stave je zákazka, či sa ju darí realizovať podľa plánu alebo je napríklad potrebné zasiahnuť s ohľadom na rastúce náklady.

 • Náklady pod kontrolou

  Objednávky, prijaté faktúry a skladové príjemky sa počas realizácie zákazky párujú. Máte tak v aktuálnom čase automatický prehľad o nákladoch. Zároveň sa k zákazke priraďujú podklady na fakturáciu a vydané faktúry, čím vzniká prehľad o výnosovej stránke.

 • Realizačné tikety

  Zaisťujú jednoduché zadávanie úloh, alokovanie potrebného času a sledovanie ich plnenia. Zákazky sú tak plne riadené a nedochádza k prekročeniu rozpočtov.

Riaďte vaše zákazky s prehľadom!

Mám záujem