Majte spotrebu energií pod kontrolou

  • Energo Modul

    Modul umožňuje elektronickú evidenciu odpočtov energií a pravidelné vyhodnocovanie spotreby v prehľadných grafoch vrátane možnosti porovnania s predchádzajúcim obdobím. Merače a odberné miesta sú evidované v stromovej štruktúre ako hlavné a podriadené. Prehľady merania a sledovania vývoja spotreby vám dávajú kontrolu nad využívaním médií a prinášajú úsporu v spotrebovaných energiách.

  • Mobilná aplikácia

    Všetky operácie môžete vykonávať online v prostredí mobilnej aplikácie.

Evidujte odpočty médií jednoducho s INSIO.

Mám záujem