Majte prehľad o stave technológií, majetku a budov

 • Technologický pasport

  Majte aktuálny prehľad o celom majetku v jednoduchej stromovej štruktúre podľa druhov technológií. Jednotlivé zariadenia je možné deliť do prehľadných sekcií alebo ich zobrazovať ako súhrnný prehľad technológií nachádzajúcich sa v budove. Pri každom zariadení nájdete údaje o vlastnom zariadení, výrobcovi, revízii, servise, záruke a pod.

 • Plány údržby

  Stanovte si pre jednotlivé zariadenia všetky revízie, plánovanú údržbu i aktuálne úkony. Systém všetky termíny starostlivo kontroluje za vás.

 • Prehľad o nákladoch

  Evidujte a sledujte prehľadne všetky náklady na opravy a revízie na všetkých technológiách a budovách.

 • Servisná dokumentácia

  Pri každom zariadení môžete evidovať kompletnú servisnú a technickú dokumentáciu, t. j. revízne správy, manuály k technológiám, technologické postupy, vyhlášky a pod.

 • Report využitia zariadení

  Súhrnný report všetkých zariadení a ich stavu je k dispozícii v aktuálnom čase.

Získajte výkonný nástroj na evidenciu predmetov údržby.

Mám záujem