Vaša objektová dokumentácia vždy k dispozícii

  • Pasportizácia ako nástroj finančného zhodnotenia budov

    Udržujte podklady a dokumentáciu k vašim objektom aktuálne. V systéme INSIO môžete ukladať pôdorysy, rezy, pohľady i kompletnú fotodokumentáciu. Vaše plánovanie a optimalizácia nákladov na údržbu budov budú teraz jednoduchšie.

  • Používateľské oprávnenia

    V systéme môžete jednoducho nastaviť prístupy jednotlivých používateľov a ich roly. Zaistíte tak bezpečný prístup k dokumentom oprávneným osobám.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Mám záujem