Plánujte bežnú údržbu a revízie v predstihu

  • Prehľad všetkých úloh na jednom mieste

    Plánujte prehľadne všetky povinné revízie, údržbu a pridávajte novo vzniknuté úkony, či úkony zoskupujte do hromadných úkonov.

  • Plány činností

    Systém automaticky sleduje, kontroluje a generuje úkony (činnosti) z plánov, ktoré majú byť v rámci údržby plnené. Filtrujte a vyhľadávajte úkony podľa vašich aktuálnych požiadaviek a parametrov, t. j. typu zariadenia, objektu, zákazky, početnosti či stavu spracovania. Na jedno kliknutie získate prehľad o všetkých revíziách, i po termíne či s výhradami.

  • Súhrn operatívnej údržby

    Reagujte na vzniknuté poruchy, podniknite prvé kroky na opravu a udržiavajte si kompletný prehľad o všetkých poruchách a haváriách.

Získajte výkonný nástroj na riadenie plánovaných činností.

Mám záujem