Plánujte činnosti vašich tímov efektívne

  • Perfektné plánovanie práce a činností

    V systéme INSIO môžete rozdeľovať prácu jednotlivcom i celým pracovným tímom s presnosťou na minúty. Úkony môžete prideľovať jednoducho pretiahnutím do kalendára špecialistu, ktorý je k dispozícii, alebo mu prácu preplánovať podľa priorít či urgentnosti. Aplikácia vám pomôže centralizovať tímovú spoluprácu, optimalizovať pracovné výkony i pracovné postupy.

  • Mobilná aplikácia

    Mobilná aplikácia umožňuje plnohodnotnú prácu v teréne. Pracovať môžete so stavmi úkonov, robiť fotografie či pripájať poznámky. Aplikácia podporuje notifikácie, prácu s workflow i manažérske prehľady a dashboardy. Disponuje technológiami ako GPS, NFC, QR a čiarové kódy.

Vylepšite vašu tímovú spoluprácu s INSIO!

Mám záujem