Evidujte vaše zmluvy s dodávateľmi i klientmi online!

 • Online úložisko

  Evidujte vaše zmluvy s dodávateľmi i zákazníkmi vo virtuálnej podobe. Automatické upozornenia vám pomôžu sledovať trvania a lehoty exspirácie zmlúv, takže o ich predĺžení môžete rokovať v predstihu.

 • Sledovanie limitov

  Systém rovnako automaticky upozorňuje na limity služieb dané zmluvami s vašimi dodávateľmi. Vyhnete sa tak prekročeniu stanovených množstiev či prekročeniu finančného rozpočtu.

 • SLA

  V rámci plnenia servisných služieb si nastavte ukazovatele SLA. Systém bude za vás sledovať včasné plnenie úkonov a zásahov.

 • Workflow

  Stanovte si pri všetkých druhoch vašich zmlúv schvaľovací workflow a zapojte doň zodpovedných kolegov. Riadenie, kontrola aj ich schvaľovanie bude hračka. Podpisujte všetko digitálne.

Naskočte na vlnu INSIO už dnes!

Mám záujem