Ponúkané služby

Spokojný zákazník je u nás na prvom mieste! Radi sa o Vás staráme. A vieme, že bez kvalitnej servisnej podpory sa to dosiahnuť nedá.

Servisná podpora

Servisnú podporu poskytujeme ako štandard každému zákazníkovi k celému portfóliu produktov, ktoré ponúkame. Štandardná podpora je poskytovaná v pracovných dňoch, kritické požiadavky znemožňujúce prácu so systémom riešime obvykle obratom, opravu chýb vykonávame v rámci pravidelných týždenných releasov.

Súčasťou servisnej podpory sú pravidelné aktualizácie softwaru, optimalizácie rýchlosti aplikácie a databáze priamo u zákazníka, riešenie backup & recovery plan pre zaistenie náhradnej prevádzky v prípade zlyhania hardwaru (týka sa on-premise inštalácií) a ďalšie podporné služby.

Systémová integrácia

Pomocou systémovej integrácie dosiahneme prepojenie dvoch alebo viacerých systémov v jeden fungujúci celok.
Integrácia nemusí byť iba medzi systémami vo vnútri firmy. Stále častejšie realizujeme integráciu medzi systémami obchodných partnerov pre rýchlejšiu výmenu informácií a plneniu SLA. S integráciou systémov máme bohaté skúsenosti a podporujeme všetky možnosti prenosu dát, ktoré sú dnes technicky možné. K tomuto účelu máme vyvinutý vlastný integračný server, ktorý je pripravený výmenu dát sprostredkovávať. Integračný proces je pre nás rutinou. Vzhľadom k tomu, že pri integrácii bývajú obvykle zapojené tri a viac strán (typicky zákazník a dodávatelia systémov), sme pripravení zaistiť všetky činnosti pri riadení integračného projektu, teda komunikáciu, návrh a architektúru, dokumentáciu, realizáciu, testovanie a podporu.

Software na zakázku

Zákazkovo vytvorený software úplne rešpektuje potreby a požiadavky klienta a je vhodný všade tam, kde štandardné dostupné riešenia plne nepokryjú stávajúce firemné procesy. Takto navrhnutý software zároveň šetrí Vaše náklady, pretože neplatíte za funkcie, ktoré nepotrebujete, ale dostávate iba to, čo budete aktívne využívať.

Vzhľadom k existencii vlastného rozsiahleho informačného systému, delíme náš zákazkový vývoj do dvoch oblastí. Prvý z nich je rozšírenie, prípadne úprava stávajúcich modulov, vrátane vytvorenia komunikačných mostíkov na ďalšie systémy, aby konečné riešenie plne pokrývalo požiadavky klienta. Druhou oblasťou je kompletné vytvorenie nových modulov, ktoré by rozšírili stávajúce portfólio existujúceho systému. Vývoj na zákazku sa skladá z niekoľkých dielčích krokov.