Nestraťte sa vo vašich objednávkach

 • Katalóg položiek

  Funkcia zaisťujúca objednávanie iba schválených položiek prispieva k efektívnejšiemu riadeniu nákupného procesu.

 • Limitácia

  Objednávky je možné limitovať podľa súm, stredísk či dodávateľských zmlúv. Máte tak prehľad o nákladoch a vopred viete, za čo môžete očakávať faktúry.

 • Financie pod kontrolou

  Rozpočet je rozdelený do kategórií podľa typu tovaru alebo strediska, čím máte zaručený prehľad o výdavkoch jednotlivých oddelení. Systém ho monitoruje a upozorňuje na blížiaci sa limit vyčerpania. Na tomto základe je možné požiadať o jeho navýšenie na ďalšie obdobie.

 • Procesný workflow

  Workflow vám zaručí nielen perfektný prehľad o aktuálnom stave objednávok a procese ich riešenia, ale predovšetkým jednoduché schvaľovanie a kontrolu od vystavenia až po dodanie komodity vrátane starostlivého sledovania rozpočtu.

Udržujte si v objednávkach prehľad.

Mám záujem