Zjednodušte si prácu s prijatými faktúrami

 • Automatizované vyťažovanie

  Už žiadne prepisovanie. Už žiadne chyby. Faktúry do systému nahráte jednoducho e-mailom, priamym zadaním či automatickým vyťažovaním (tzv. OCR systém), ktoré nahrádza ručné prepisovanie dát, čím automatizuje obeh faktúr a eliminuje chybovosť.

 • Elektronické schvaľovanie

  Systém je navrhnutý pre rýchlu a efektívnu kontrolu faktúr. Proces zahŕňa vecné schválenie objednávateľom (položky, stredisko, atď.) a následné formálne schválenie účtovným oddelením (dátum vystavenia, splatnosť, odberateľ, atď.). Týmto spôsobom je zaistené správne schválenie nákladov a preplatenie iba za poskytnuté služby alebo tovar. Pokiaľ sa na faktúre nachádza číslo objednávky, dôjde k jej porovnaniu s objednávkou. Ak všetko súhlasí, prijatá faktúra je automaticky schválená a odoslaná na zaúčtovanie.

 • Rozúčtovanie na strediská

  Systém podporuje rozúčtovanie na jednotlivé strediská a umožňuje efektívnu komunikáciu aj v rámci firmy v prípade nejasností.

 • Dáta pod kontrolou

  Máte k dispozícii aktuálne prehľady všetkých faktúr, t. j. uhradených, po splatnosti či na doriešenie, ktoré si môžete nastaviť individuálne napríklad na vlastnom dashboarde.

Schvaľujte prijaté faktúry efektívne online.

Mám záujem